PET İÇME NASIL SEÇİLİR

Kağıt içme kamışları

Paper drinking straws-2

Kamış içme kamış

Reed drinking straws-3

Buğday pipet

26165
6MM suyu, süt, su ve diğerleri
8MM güler yüzlü içecek
10MM inci sütlü çay
12MM boba sütlü çay
4-6MM kola, meyve suyu, süt vb.
7-9MM güler yüzlü içecek
10-12MM inci sütlü çay ve boba sütlü çay
3-5MM Kokteyl, meyve suyu, süt, su vb.
Application-21